Aladağ’ın İncisi Yaylalar Diyarı Derbent

Konya’ya bağlı şirin bir ilçe olan Derbent, eski çağlardan itibaren ulaşım yolları açısından elverişli ve önemli bir konumda yer almıştır. Günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bölge 6 bin yıllık bir yerleşimin izlerini taşır. Selçuklular’dan itibaren Türk-İslam yerleşimi olan bölgeye Selçuklular’ın son dönemlerinde Eşrefoğulları Beyliği hâkim olmuştur. Sonraki dönemde Osmanlı-Karamanoğulları çekişmesine sahne olan Derbent ve çevresi Karamanoğulları Beyliği’nin sona ermesiyle...

Daha fazla gör

5 Duyu