Eski çağlardan günümüze Konya, muhteşem bir etnografik zenginliğe sahiptir. Dünyada ilk yerleşik hayatın tespit edildiği Çatalhöyük’ten başlatabileceğimiz  tarihî  süreç  içerisinde bölgeye hâkim olmuş tüm medeniyetlerin bakiyesi el sanatı eserler bize ulaşabilmiştir. Selçuklulardan başlayarak Anadolu’da Konya merkezli yükselen Türk İslam kültürünün toplum hayatına etkilerini önemli aşamalarıyla tespit edebilmek de bu türden eserlerin incelenmesiyle mümkündür. Selçuklu başkentliğinde Konya; mimariden halı-kilim,...

Daha fazla gör