Saklı Cennet Meram

Konya’nın güneybatı kısmında yer alan “Bağ-ı Meram” huzur dolu atmosferi ile sizi içine çekecek. Ankara-Konya, Isparta-Konya, Antalya-Konya, Mersin-Konya ve Adana-Konya olmak üzere beş önemli yolun geçtiği merkezde yer alan Meram ilçesi, doğal güzellikleriyle Konya’nın pastoral yönünü vurguluyor. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Meram ilçesi: “Peçevi şehrinin baruthane Mesiresi, Kırım’ın Sudak bağı, İstanbul’un yüz yetmiş beşten fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz’in Şah-ı...

Daha fazla gör

5 Duyu