Ladik dağlarının çevrelediği; bağrında cenneti saklayan: Sarayönü’ne hoş geldiniz!

Şehrin merkezine 52 kilometre uzaklıktaki Sarayönü ilçesi, tarihten bir pencere görevi üstleniyor. İlçenin toprakları, Hititler, Frigler, Persler, İskender İmparatorluğu, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok toplumun kültürünü sindirip bugünkü özgünlüğüne ulaşmıştır. Selçuklular’ın ardından Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girdikten sonra, Türk kültürünün seçkinliğiyle tanışmıştır. Önceleri Pir Hüseyin Cami çevresinde...

Daha fazla gör

5 Duyu