Veliler Diyarı Seydişehir

Ayakları Çarşamba Çayı boyunca verimli bir vadi olan Suğla Ovası’nda uzanan, başı Küpe Dağı'na yaslanmış kentin çevresini büyük oranda Torosların uzantısı olan yüksek dağlar oluşturur. Küpe Dağı’nın eteklerinden çıkan pınar ve kaynaklar, kentte dinlenme ve eğlenme amaçlı kullanılan mesire yerlerinde Pınarbaşı, Kuğulu ve Beldibi’ndeki göletleri besler. Kentin, XIV. yüzyıl başlarında Horasan’dan Anadolu’ya gelen emir Seyyid Harun tarafından kurulduğu rivayet edilir. Ölümünden sonra yazılan menakıpnamesine göre, ilahî...

Daha fazla gör

5 Duyu